Disable Preloader

Deratizácia

Deratizácia

Deratizácia sa vykonáva za účelom ochrany ľudského zdravia. Má za úlohu zabrániť nekontrolovateľné premnoženie hlodavcov akými sú napr. myši alebo potkany. Zákon stanovuje jej vykonanie v každom objekte na 2 za rok. Naša spoločnosť zabezpečuje ako zákonom stanovenú deratizáciu, tak aj represívnu deratizáciu (pri náhodnom výskyte škodcov kedykoľvek v priebehu roku). Pri svojej práci postupujeme na základe dlhoročných skúseností a používame látky určené len na profesionálnu reguláciu škodcov.