Disable Preloader

Naše služby

Deratizácia
Deratizácia

Systematická regulácia potkanov, myší a iných hlodavcov. Vykonáva sa v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov

Dezinsekcia
Dezinsekcia

Likvidácia epidemiologicky alebo hospodársky škodlivého hmyzu

Dezinfekcia
Dezinfekcia

Likvidácia choroboplodných baktérii, vírusov a nežiadúcich mikroorganizmov, ktoré spôsobujú ľudskému organizmu zdravotné problémy.

Siete proti vtákom
Siete proti vtákom

Zabezpečujeme ochranu objektov, balkónov a rôznych priestorov pred vnikom nežiadúceho vtáctva.